Grupa Żłobkowa

W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowatorskie, ale sprawdzone już metody, które pomogą dzieciom uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania i rozwiną w nich zainteresowania zdobywaniem wiedzy. Zapewniamy naszym dzieciom idealne warunki do harmonijnego rozwoju zarówno umiejętności manualnych, ruchowych, plastycznych, intelektualnych, jak i emocjonalnych.

Do metod wykorzystywanych do pracy z dziećmi w naszym ŻŁOBKU należą:

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Metoda ta polega na stosowaniu ćwiczeń, dzięki którym dziecko:

poznaje własne ciało, nabywa pewności ruchowej i poczucia bezpieczeństwa, uczy się współpracy w zespole, rozwija koncentrację, uczy się pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii

* METODA PEDAGOGIKI WEDŁUG MARII MONTESSORI

„Pomóż mi zrobić to samemu”, czyli: kształtowanie indywidualnych cech jednostki, nacisk na rozwijanie samodzielności dziecka, realizacja tylko tych zadań, do których podjęcia dziecko jest gotowe

METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI

 „Paćkanie się” w substancjach o konsystencji błota pomaga w pokonywaniu lęków, uwalnianiu się od zahamowań, wzmacnianiu wiary we własne siły, pobudzaniu ekspresji fantastycznej

PEDAGOGIKA ZABAWY

Pedagogika zabawy to zabawy integracyjne, gry oraz tańce, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki oraz pomagają osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się.

zabawy edukacyjne ( m.in zabawy paluszkowe, wierszyki – masażyki, próba nazywania przedmiotów z najbliższego otoczenia, pojęcia określające wielkości, uczą się rozpoznawać kolory i dostrzegać zmiany w otoczeniu związane z porami roku)

– zabawy integracyjne – ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia,

-zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, które likwidują napięcie mięśni

zabawy ruchowe i umuzykalniające ( poranne ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia przy muzyce lub z wykorzystaniem prostych instrumentów muzycznych)

zabawy plastyczne –  zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne oraz ekspresję plastyczną ( zostają wykorzystywane różne rodzaje materiałów np:  papier kolorowy, ciastolina, bibuła, wata oraz narzędzi min.: pędzli, gąbek, stempli)

zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne – celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki.

( m.in budowanie konstrukcji z klocków, szeregowanie klocków, budowanie i burzenie budowli z klocków, nakładanie kółek na piramidę oraz dopasowywanie odpowiednich kształtów do otworów. )

*  BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Bajki dostosowane do potencjału rozwojowego dziecka, wyzwalają jego twórczość i zapewniają poczucie bezpieczeństwa.