Przedszkole Koniczynka zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

W przedszkolu realizowane są zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową M.E.N. Nasze przedszkole odzwierciedla potrzebę stworzenia miejsca ciepłego, a zarazem wspierającego rozwój naszych dzieci. Każdy z Nas chce zapewnić swemu dziecku dobry start w dorosłe życie. Nie zapominajmy, że pierwsze pięć lat życia to najważniejszy okres rozwoju człowieka. „Koniczynka”, to przedszkole kreatywne, wspierające rozwój indywidualny każdego dziecka. Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, których koszt wliczony jest w opłatę miesięczną :

– gimnastyka ( raz w tygodniu)

– codzienne zajęcia rytmiczno-ruchowe

– język angielski ( dwa razy w tygodniu)

– logopedia ( dwa razy w tygodniu, dodatkowo zajęcia indywidualne w razie potrzeby)

– wspólpracujemy z prywatną poradnią psychologiczno-pedagogiczną ( konsultacje dla rodziców podczas zebrań, wykłady i pogadanki tematyczne)

– kącik małego kucharza (raz w tygodniu)

– spotkania ze sztuką (raz w tygodniu, są to przedstawienia teatrzykowe, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi osobami)

– teatrzyki i przedstawienia (co dwa miesiące)

– wycieczki grupowe ( dwa razy w roku, w zalezności od wyboru rodziców).

– wycieczki grupowe ( dwa razy w roku, w zalezności od wyboru rodziców).