W roku szkolnym 2020/2021 nasza placówka bierze udział w IV edycji programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Program został ukierunkowany na edukację dla bezpieczeństwa poprzez:

  • nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  • wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń – mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań.

Spośród zaproponowanych przez Organizatora obszarów wybraliśmy te, które w najbliższym czasie będą realizowane w przedszkolu w formie projektu „Bezpieczna Koniczynka”, skupiającego się przede wszystkim na ochronie danych osobowych w zdalnym nauczaniu, zagrożeniu bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych np. pożar oraz ochronie środowiska.

                                                                                    Do pobrania: Regulamin Bezpieczny Dolnoślązak 2021

                                                                                                      Projekt Koniczynka Trzebnica

 

 

Galeria

 

 

Sprawozdanie Koniczynka – do pobrania PDF

Sprawozdanie Koniczynka.pdf