Rozkład dnia daje dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, którego potrzebują w tak wczesnej fazie życia. Dlatego też staramy się zapewnić stabilne ramy, które systematyzują codzienne życie, ale pozostawiają też dużo miejsca na dodatkowe i spontaniczne działania. 

Ramowy rozkład dnia:

6:30 – 8:20 Zbieranie się w grupy. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

8:30 – 9:00 Śniadanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).

9:00 – 9:45 Zabawy i zajęcia zorganizowane, zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą, ćwiczenia ogólnorozwojowe; zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, czytanie bajek.

9:45 – 10:30 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (zależnie od panujących warunków atmosferycznych) lub zabawy w sali.

10:30 – 11:00 Przygotowanie do zupy, zabiegi higieniczne i samoobsługowe. Zupa.

11:00 – 12:45 Grupa Żłobkowa: Odpoczynek, leżakowanie; czytanie bajek, opowiadań. Przedszkolaki Starszaki: Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, zabawy stolikowe, z dziećmi o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Realizacja pomysłów dzieci. Propozycje dodatkowych zadań dla dzieci chętnych. 

12:45 – 13:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

13:00 – 13:30 Obiad (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).

13:30 – 14:30 Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe. Zabawy w ogrodzie.

14:30 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne. Podwieczorek (kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku).

15:30 – 16:30 Kontynuacja zajęć dodatkowych, zabawy dowolne dzieci (manipulacyjno-konstrukcyjne, manualne, zabawy w kącikach zainteresowań), prace porządkowe, oczekiwanie na Rodziców.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 do 13:00.